Ospravedlňujeme sa

Aby sme naše webové stránky rýchlejšie a stabilnejšie, aktualizujeme servery.
Usilovne pracujeme na zmenách podľa GDPR - EU.
Ďakujeme!